Laatste nieuws

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

A.5.3 Als deze geest straks geboren en verder ontwikkelt zal gaan worden, verrijkt deze tevens de ziel. Deze stap maakt de leerling steeds zelfstandiger. Zodra deze graad is bemeesterd, zal dit nieuwe wezen in hem centraal gaan staan in zijn denken. Het gaat om het steeds meer overzien van de processen en het omzetten van de imaginaire beelden naar de levenspraktijk van de leerling. De eigen gedachten en ideeën worden hier aangevuld met datgene wat ons levendig maakt. Iets van buiten dat een arousal of energetisch effect van binnen oproept. De leerling raakt. Iets met hem doet. Dat is de liefde voor de wijsheid, de eerste stap naar de bovenzinnelijke kennis uit de imaginatieve laag van bewustzijn. Daar ontstaat het onbestemd voorgevoel van iets dat belangrijk is. Deze beleving kan hier voor de leerling een eerste realiteit gaan worden. Dit gaat over de morele bewustwording van datgene wat je werkelijk nastreeft te doen. Het autonoom richting geven aan deze eigen waarheid vanuit het individuele om het juiste te gaan doen. #aikido #levensfilosofie #zelfontwikkeling ... See MoreSee Less

A.5.3 Als deze geest straks geboren en verder ontwikkelt zal gaan worden, verrijkt deze tevens de ziel. Deze stap maakt de leerling steeds zelfstandiger. Zodra deze graad is bemeesterd, zal dit nieuwe wezen in hem centraal gaan staan in zijn denken. Het gaat om het steeds meer overzien van de processen en het omzetten van de imaginaire beelden naar de levenspraktijk van de leerling. De eigen gedachten en ideeën worden hier aangevuld met datgene wat ons levendig maakt. Iets van buiten dat een arousal of energetisch effect van binnen oproept. De leerling raakt. Iets met hem doet. Dat is de liefde voor de wijsheid, de eerste stap naar de bovenzinnelijke kennis uit de imaginatieve laag van bewustzijn. Daar ontstaat het onbestemd voorgevoel van iets dat belangrijk is. Deze beleving kan hier voor de leerling een eerste realiteit gaan worden. Dit gaat over de morele bewustwording van datgene wat je werkelijk nastreeft te doen. Het autonoom richting geven aan deze eigen waarheid vanuit het individuele om het juiste te gaan doen. #aikido #levensfilosofie #zelfontwikkeling
1 week ago
Aikido in Company

A.5.2 Boven het intellectuele bevindt zich het geestelijke en haar kenmerk is imaginatie, daar gaat deze vijfde bewustzijn laag over. Het is een fundamentele omkering van de materie, de egoïstische kant van de leerling die vanaf hier naar zijn innerlijke kern gaat luisteren. Het hart wordt vanaf dit punt alleen nog gevoed door het schone, goede en ware. Het is alsof je op een heuvel staat en vier kanten kan overzien alvorens te handelen. Het gaat nu om de onthulling van de diepe waarheden vanuit de ervaringen uit de persoonlijke levenspraktijk. Universele waarheden kunnen schouwen die zich boven de polariteiten bevinden. De innerlijke mens, het diepste wezen van de leerling, de fijnstoffelijke geest, komt hier nu aan het woord. De uiterlijke mens voldoet vanzelfsprekend nog steeds aan zijn maatschappelijke verplichtingen, maar het is de innerlijke mens die nu waarlijk leven gaat. Het gaat bij de vijfde dangraad om de tegenwoordigheid van geest die constant alert en scherp aanwezig is. Het is de unieke individuele wijsheid die waardevol zal gaan worden. #aikido #levensfilosofie #zelfontwikkeling ... See MoreSee Less

A.5.2 Boven het intellectuele bevindt zich het geestelijke en haar kenmerk is imaginatie, daar gaat deze vijfde bewustzijn laag over. Het is een fundamentele omkering van de materie, de egoïstische kant van de leerling die vanaf hier naar zijn innerlijke kern gaat luisteren. Het hart wordt vanaf dit punt alleen nog gevoed door het schone, goede en ware. Het is alsof je op een heuvel staat en vier kanten kan overzien alvorens te handelen. Het gaat nu om de onthulling van de diepe waarheden vanuit de ervaringen uit de persoonlijke levenspraktijk. Universele waarheden kunnen schouwen die zich boven de polariteiten bevinden. De innerlijke mens, het diepste wezen van de leerling, de fijnstoffelijke geest, komt hier nu aan het woord. De uiterlijke mens voldoet vanzelfsprekend nog steeds aan zijn maatschappelijke verplichtingen, maar het is de innerlijke mens die nu waarlijk leven gaat. Het gaat bij de vijfde dangraad om de tegenwoordigheid van geest die constant alert en scherp aanwezig is. Het is de unieke individuele wijsheid die waardevol zal gaan worden. #aikido #levensfilosofie #zelfontwikkeling
2 weeks ago
Aikido in Company

A.5.1 Het hoogste doel in de krijgskunst Aikido is de vereniging van lichaam, ziel en geest. De primaire drang van de leerling om zichzelf te vervolmaken is hier geslaagd. De eerste laag ging over het fysieke lichaam (doen). Dan vervolgt de ontwikkeling van de innerlijke zintuigen van de ziel: met in de tweede laag het ‘voelen’, de derde het ‘willen’ en de vierde het ‘denken’. Lichaam en ziel zijn nu volledig ontwikkeld. Dit is tevens het laatste technische examen in de Aikido opleiding van de leerling. De leerling kent zichzelf nu door en door met alle positieve en negatieve eigenschappen. Deze vier materiële bewustzijnslagen zijn hier gezuiverd en volledig tot wasdom gekomen. Dit is de eerste noodzakelijkheid alvorens over te kunnen gaan naar de verdere ontwikkeling van geest. De volgende mogelijke stap voor de leerling om zich verder te bekwamen, is nu om deze vier gezuiverde perspectieven in harmonische samenhang te kunnen overstijgen en omvatten. Nu te leren doen, wat volgens jouw zelfreflectie het juiste is om te doen ín het actiemoment. #aikido #levensfilosofie #zelfontwikkeling ... See MoreSee Less

A.5.1 Het hoogste doel in de krijgskunst Aikido is de vereniging van lichaam, ziel en geest. De primaire drang van de leerling om zichzelf te vervolmaken is hier geslaagd. De eerste laag ging over het fysieke lichaam (doen). Dan vervolgt de ontwikkeling van de innerlijke zintuigen van de ziel: met in de tweede laag het ‘voelen’, de derde het ‘willen’ en de vierde het ‘denken’. Lichaam en ziel zijn nu volledig ontwikkeld. Dit is tevens het laatste technische examen in de Aikido opleiding van de leerling. De leerling kent zichzelf nu door en door met alle positieve en negatieve eigenschappen. Deze vier materiële bewustzijnslagen zijn hier gezuiverd en volledig tot wasdom gekomen. Dit is de eerste noodzakelijkheid alvorens over te kunnen gaan naar de verdere ontwikkeling van geest. De volgende mogelijke stap voor de leerling om zich verder te bekwamen, is nu om deze vier gezuiverde perspectieven in harmonische samenhang te kunnen overstijgen en omvatten. Nu te leren doen, wat volgens jouw zelfreflectie het juiste is om te doen ín het actiemoment. #aikido #levensfilosofie #zelfontwikkeling
Load more

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

Neem gerust contact op? Of maak een vrijblijvende een afspraak.

Contact