Welkom

Aikido gaat over het bemeesteren van interne en externe conflicten door lichaamswerk. Vroeger ging de weg van krijger vooral over strijd en overwinning buiten het zelf. De moderne aikidoka is vooral bezig met de weg naar binnen: het integreren van de verbinding tussen voelen, willen, denken en doen. Sinds 2009 biedt Aikido in Company in het bedrijfsleven, overheid, onderwijs en welzijn op professionele wijze aikido workshops, coaching- en teambuilding trajecten aan. Onze passie ligt bij het werken aan het zelfsturende vermogen van individuen in combinatie met het gedachtegoed van C.G. Jung en diverse management filosofieën; die te integreren met de krijgskunst aikido. Zo ontstaat de unieke combinatie: aikido, leiderschap en individuatie. Al onze producten zijn gestoeld op vier pijlers, te weten: zelfcontrole, zelfbewustzijn, zelfrealisatie en zelfexpressie; met als doel om autonoom in verbinding met anderen te kunnen zijn. Het op deze wijze aan de slag gaan met de deelnemers is de kern en de kracht van ons werk.

Maak een vrijblijvende afspraak »

Over Aikido

Aikido is een moderne en dynamische Japanse krijgskunst die ongeveer in het begin van de 20ste eeuw is ontstaan. De martiale kant van Aikido is met name gebaseerd op een combinatie van het klassieke Aikijutsu en de kunst van het zwaardvechten. Morihei Ueshiba (1883-1969), de grondlegger van aikido, kreeg na een levenslange speurtocht van toewijding aan de krijgskunsten, het inzicht dat het uiteindelijke doel van de vechtkunst nooit kan zijn om anderen uit te schakelen, maar een scheppende kunst moest zijn.

Aikido kent dan ook geen wedstrijden of competities omdat het element ‘rivaliteit’ uit de budovorm is verwijderd. Aikido betekent letterlijk: de weg van de harmonie. Dit komt voort uit de samenstelling van het woord aikido en is als volgt opgebouwd: de weg (do) voor het creëren van harmonie (ai) via energetisch werk (ki). Aikido geeft een nieuw vermogen om te handen i.p.v.  macht in een nieuw kwaliteitsgebied van aandacht: de relatie heeft bij ons de hoogste prioriteit.

Door het verbinden van het meest functionele uit diverse vechtkunsten, is er door Morihei Ueshiba, de grondlegger van Aikido, een nieuwe revolutionaire vorm van budo gecreëerd. In deze bewegingsvorm zitten vloeiende en praktische entrees, technieken en bewegingen waardoor er geen sprake meer is van het beschadigen van elkaar. Een krijgskunst die het mogelijk maakt je zelf te ontwikkelen door het beoefenen ervan. Aikido, zoals wij deze momenteel beoefenen bij Aikido in Company, is ontstaan in Japan in het jaar 1942.

De grondlegger van aikido heeft voorzien dat onze huidige tijd behoefte zou hebben aan een nieuw soort krijgers. Aikidoka’s hebben als uitgangspunt dat ze de ander niet te beschadigen. Daarom is in Aikido het zaadje van geweldloosheid gepland in alle technieken. Daar waar de oude krijger ging voor strijd en overwinning buiten zichzelf, gaat de moderne aikidoka op zoek naar de schaduw in zichzelf. Het gaat in aikido over het bemeesteren van conflicten door lichaamswerk.

Aikidoka zijn de nieuwetijdse krijgers

Wat is Aikido?

Aikido is geboren uit de vraag hoe je jezelf kunt verdedigen bij een tegenstander die groter, sterker en meer ervaren is. Binnen het Aikido zijn de technieken middelen om de aanvaller te controleren of weg te werpen zonder deze geweld aan te doen. Feitelijk is er door de grondlegger een nieuwe revolutionaire vorm van budo gecreëerd. Hierin zitten vloeiende en praktische entrees, technieken en bewegingen waardoor er eigenlijk ook geen sprake meer is van het beschadigen van elkaar. Aikido is leren om ‘onder druk’ te blijven zoeken naar een geweldloze en frictieloze oplossing van een conflict.

Het bijzondere van aikido is dat door het beoefenen van deze bewegingsvorm je tevens innerlijke kracht en energie ontwikkelt. Iets dat in het westen maar bij weinigen bewust ontwikkeld wordt. En dat je daardoor een bron van levensvreugde in jezelf zult gaan ontdekken, die tevens op een hele bijzondere manier op intrinsieke wijze inhoud en richting aan het dagelijkse leven kan geven.

Aikidoka’s trainen een speciale manier van denken, waarbij de geest niet gevangen wordt in een vast denkpatroon, maar constant in beweging blijft en van visie durft te veranderen. Niet statisch, maar dynamisch in termen van energie, activiteiten en cyclische processen. Aikido betekent groei en roept leven en vooruitgang op. De aikidoka streeft naar een intuïtieve vorm van bewustzijn of wijsheid.

Workshops

Kosten workshops

Standaard Aikido workshop

Alle door Aikido in Company ontwikkelde hierboven genoemde standaard workshops bedragen € 495,00. De duur van deze workshops is anderhalf uur en we gaan uit van de groepsgrootte van minimaal 6 personen tot 12 personen. Indien de groep groter is, overleggen we graag even vooraf. Wij horen bovendien graag wat er speelt bij de opdrachtgever om dit zoveel mogelijk te koppelen aan de inhoud van de workshop.

€ 495,00

Deze kosten zijn exclusief BTW en exclusief reiskosten (€ 0,35 per km).

Speciale workshops op maat

Een door de opdrachtgever gewenst thema wordt in deze workshop op maat uitgewerkt. Dit kan een thema van een leergang zijn of iets dat speelt in uw organisatie; of een combinatie van verschillende thema’s uit de standaard workshops. Voor een workshop op maat rekenen de standaard prijs vermeerderd met het bedrag van € 100,00. Vooraf wordt dan het programma telefonisch in onderling overleg samengesteld en uitgewerkt.

+ € 100,00

Voor een workshop op maat rekenen de standaard prijs vermeerderd met € 100,00

Over ons

Peter van Lier (1966) begint in het bedrijfsleven met werken op zijn 19de jaar in de functie van Postkamer medeweker. Na meer dan 25 jaar werkt hij in de functie van Programmamanager onder de directeur van een middelgrote dienstverlenende organisatie. In alle lagen van organisaties heeft hij wel gewerkt vanuit diverse functies. In 2001 komt Peter voor het eerst in aanraking met de krijgskunst aikido. Op 9 juli 2006 ontvangt hij zijn diploma Instructeur Aikikai Aikido, uitgereikt door de Dutch Aikikai Foundation te Amsterdam.

In 2007 richt Peter van Lier de vereniging Aikido Groene Hart op waarmee het mogelijk wordt om zijn passie voor het Aikido met andere mensen regelmatig te delen. In 2009 richt hij Aikido in Company op om ook het Aikido gedachtengoed over te dragen aan het bedrijfsleven. Na zijn opleiding bij het Jungiaans Instituut te Nijmegen tot C.A.D.T. consultant, werd voor hem de relatie met het innerlijk steeds duidelijker en roept telkens de behoefte aan nog meer verdieping op.

De kant van de bewegingsfilosofie in het aikido komt voor hem centraal te staan. De weg van harmonie (de letterlijke betekenis van aikido) is voor hem een op een te koppelen aan het individuatieproces van C.G. Jung. In 2010 kiest Peter om zich fulltime met zijn passie bezig te gaan houden. In 2011 slaagt hij voor zijn Rijkserkende diploma Leraar Martial Arts. In 2014 wordt Peter benoemd tot Opleidingscoördinator van de bond Aikido Nederland. Peter rondt zijn technische Aikido opleiding af eind 2016 met zijn behaalde yondan (vierde dan) examen.

In 2021 slaagt Peter voor zijn titel ‘Master of Science‘ op het vakgebied Dieptepsychologie na zijn vijfjarige opleiding Jungiaans Analytisch Therapie waar hij persoonlijke groei in Aikido vanuit de kern heeft beschreven in zijn afstudeeronderzoek “Aikido as a Road to Inner Development” met als eind conclusie dat De weg van harmonie (Aikido), De weg van de Held (Mythes) en Persoonlijke ontwikkeling (Individuatie) alle drie wegen zijn die leiden naar uw diepste zelf: KenU Zelve.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

Neem gerust contact op? Of maak een vrijblijvende een afspraak.

Contact