Medewerkers

Aikido in Company heeft diverse workshops ontwikkeld voor organisaties.

Relaties bouwen en contact onderhouden

Kan je een ander beïnvloeden als er geen contact is? Contact maken en onderhouden is een voorwaarde voor een goede relatie Je gaat nu ook eens kennismaken met iemand die heel anders reageert. Wat gebeurt er dan met jou? Het is vaak ook lastiger als de ander onzeker of juist heel zeker is. In deze workshop gaan we dat met elkaar onderzoeken in de praktijk.

Over-leven of plezier beleven aan een verandertrajecten

Hoe sta jij eigenlijk tegenover veranderingen? Kost jou dat energie of levert jou dat juist energie op? Wat is de fysieke en mentale geesteshouding om goed met de veelheid aan reorganisaties om te gaan die nu eenmaal op ons afkomen? Er worden handige tips aangereikt over een houding die je veel kan gaan opleveren bij veranderingen!

Achter je eigen energetische stijl komen

Wat wordt er bij jouw zichtbaar als er een conflict ontstaat? Iedereen heeft een geconditioneerde manier van reageren onder een bepaalde vorm van druk. Het is handig om dit van jezelf te weten, want anderen weten dat ook. En daar kunnen ze handig gebruik van maken. In deze workshop krijg je jouw eigen lichaamstaal en het effect ervan bewust.

Geweldloze communicatie in lastige situaties

Het is nogal wat als er iemand met veel power op je afkomt. Je moet jezelf in bedwang houden en tegelijkertijd ook nog iets met die ander. De inhoud van deze workshop gaat vooral over het proces van geweldloze communicatie. In deze workshop wordt veel informatie aangereikt en ervaren over je eigen essentiële sturende sleutel rol hierin.

De kosten van een Aikido Workshop

Alle door Aikido in Company ontwikkelde hierboven genoemde standaard workshops bedragen € 495,00. De duur van deze workshops is anderhalf uur en we gaan uit van de groepsgrootte van minimaal 6 personen tot 12 personen. Indien de groep groter is, overleggen we graag even vooraf. Bovendien horen we graag wat er speelt bij de opdrachtgever om dit zoveel mogelijk te koppelen aan de inhoud van de workshop.

Deze kosten zijn exclusief B.T.W. en exclusief reiskosten (€ 0,35 per km).

Speciale workshops op maat

Een door de opdrachtgever gewenst thema wordt in deze workshop op maat uitgewerkt. Dit kan een thema van een leergang zijn of iets dat speelt in uw organisatie; of een combinatie van verschillende thema’s uit de standaard workshops. Voor een workshop op maat rekenen de standaard prijs vermeerderd met het bedrag van € 100,00.

Vooraf wordt dan het programma telefonisch in onderling overleg samengesteld.

Kies bewust voor een nieuwe richting en balans in leven en werk.

Wij halen samen het beste uit jou!

Maak een vrijblijvende afspraak