Management

Aikido in Company heeft diverse standaard workshops ontwikkeld voor het management.

Het valt niet mee om leiding te geven tegenwoordig. Er komt van alles op je af en iedereen heeft wel een mening. Het komt er op aan je eigen gevoel te leren volgen, jouw instinct of intuïtie. Dat wordt pas echt lastig als anderen daarop gaan reageren. Hoe behoud je dan jouw autonomie? Er zijn vier lagen van moed en deze ga je allemaal ‘proeven’ in deze workshop.

Action Learning in de Praktijk

De vaardigheiden van de nieuwetijdse leiders zijn interessant. Niet meer de top-down, maar in verbinding kunnen sturen. Omgaan met kritiek en veel verschillende dingen tegelijk aansturen. Leren nemen van risico’s en neutraal blijven in de actie. Groei en ontwikkeling, maar nu eens niet ten koste van de ander. Hoe zou dat voelen in de praktijk?

Dienend leiderschap als leiderschapsstijl

Op basis van het gedachtengoed van Robert Greenleaf zijn er didactische aikido technieken gekoppeld aan de elementen ‘radar’ en ‘stuwkracht’. De filosofie is ontplooiing van de mens en het vervullen van je rol in de gemeenschap. Beide elementen zijn wederzijds zowel onmisbaar als versterkend. U zult zelf deze prachtige paradox met elkaar ervaren.

Nieuwe leiders leren de macht uit handen geven

Het is tijd voor een nieuw soort leiders met nieuwe vaardigheden en kwaliteiten. De organisatorische veranderingen, als bijvoorbeeld netwerken, in het bedrijfsleven vragen daar ook om. Dat betekent een belangrijke verschuiving van de macht. Een nieuw vermogen om te leren handelen waarin de relatie strategisch de hoogste prioriteit krijgt.

Zakendoen in de nieuwe Economie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: het zakendoen in de nieuwe economie wordt anders. Het gaat meer om delen, ruilen en toegang verlenen tot… Het gaat niet meer om de koop zelf, maar om de relaties tussen klant en afnemer. Wil je dit soort nieuwe skills eens ervaren door aikido oefeningen: het vermogen om tegengestelde belangen op een creatieve wijze te vernieuwen? Het is een mooie ervaring deze combinatiekracht te voelen.

De kosten van een Aikido Workshop

Alle door Aikido in Company ontwikkelde hierboven genoemde standaard workshops bedragen € 495,00. De duur van deze workshops is anderhalf uur en we gaan uit van de groepsgrootte van minimaal 6 personen tot 12 personen. Indien de groep groter is, overleggen we graag even vooraf. Wij horen bovendien graag wat er speelt bij de opdrachtgever om dit zoveel mogelijk te koppelen aan de inhoud van de workshop.

Deze kosten zijn exclusief B.T.W. en exclusief reiskosten (€ 0,35 per km).

Speciale workshops op maat

Een door de opdrachtgever gewenst thema wordt in deze workshop op maat uitgewerkt. Dit kan een thema van een leergang zijn of iets dat speelt in uw organisatie; of een combinatie van verschillende thema’s uit de standaard workshops. Voor een workshop op maat rekenen de standaard prijs vermeerderd met het bedrag van € 100,00.

Vooraf wordt dan het programma telefonisch in onderling overleg samengesteld.

Kies bewust voor een nieuwe richting en balans in leven en werk.

Wij halen samen het beste uit jou!

Maak een vrijblijvende afspraak