Hoe kan ik gemakkelijk bewegen tussen standvastigheid en flexibel zijn, wat is daarvoor nodig? Hoe vrij te bewegen tussen bestuurder en achterban, wat moet ik daarvoor doen? Wat is nodig om initiatief te nemen? Hoe zijn wij een invloedrijke speler? Het doel van medezeggenschap is invloed uitoefenen op de kwaliteit van organisatie- en personele ontwikkelingen. Vanuit deze focus neemt de OR allerlei initiatieven, gaat hij in overleg, adviseert hij en is hij actief in zijn netwerk. Een OR is een invloedrijke speler als de innerlijke intentie verbonden is met een passende houding. Wat de OR wenst, komt dan overeen met hoe hij optreedt. Invloed komt namelijk niet altijd voort uit de kracht van de sterkste, maar uit de kracht van de meest wijze waarachter de juiste intentie schuilt. Een juiste innerlijke en uiterlijke verbinding maakt dat medezeggenschap krachtig en authentiek kan bewegen tussen:

  • Standvastigheid en flexibiliteit;
  • succes en tegenslag;
  • wij en de ander.

Tijdens deze praktijkbijeenkomst gaan Cindy Fornari (adviseur medezeggenschap) en Peter van Lier (adviseur, coach en aikido-trainer) dieper met u in op de aspecten ‘intentie’, ‘houding’ en de dynamiek daartussen. Cindy Fornari kijkt vanuit haar rijke en praktische medezeggenschapservaring naar deze elementen, die volgens haar essentiële sleutels zijn voor succesvolle medezeggenschap. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat zij zien welke rol ‘intentie’ en ‘houding’ spelen in het proces van beïnvloeding, en in het overleg met de directie. Peter van Lier laat deze items beleven aan van aikido oefeningen en zijn eigen ervaringen als lid van de Ondernemingsraad. In aikido is het juist de kunst om tegenstellingen te harmoniseren en een gezamenlijke nieuwe beweging te creëren ín het moment. Voor meer informatie of aanmelden, klik dan op deze link. Wij kijken alvast uit naar uw komst!