Op donderdag 14 juni 2012 kreeg Peter van Lier een telefoontje van Wilko Vriesman (directeur van de Dutch Aikikai Foundation). Wilko gaf aan dat hij Peter graag wilde opnemen in het Gildeteam. De Dutch Aikikai Foundation is vorm gegeven als een gilde van (semi)professionals, dat onder leiding staat van de Technische Directeur. Het Gildesysteem staat borg voor het neerzetten van een uniforme standaard en de bewaking van een constante kwaliteit van het Aikikai Aikido in Nederland. Van de gildeleden wordt een belangrijke bijdrage verwacht in de vormgeving van aikidoka’s en de ontwikkeling van de organisatie met betrekking tot Aikikai Aikido zowel als krijgskunst, dan wel de mogelijkheden tot de bedrijfsmatige toepassingen ervan. Afgelopen zondag 1 juli is Peter formeel geïntroduceerd aan de Gilde tafel.

“Dit is natuurlijk een prachtige kans, die ik met eer en genoegen heb aangenomen. Sinds 2009 ben ik als semi-professional begonnen met aikido door Aikido in Company op te richten. Na enige jaren heb ik bewust gekozen om als full-professional met aikido verder te gaan. Naast geven van aikido workshops, ben ik tevens druk bezig met het ontwikkelen en geven van trainingen aan zowel kinderen als aan volwassenen waar aikido een centraal onderdeel in is. Vanuit ervaring weet ik dat aikido een geweldig ‘instrument’ is om zaken ook via een fysieke beleving te ervaren en daardoor kennis op een andere en betere manier te integreren in jezelf. Daarnaast was ik al druk bezig om aikido maatschappelijk wat breder onder de aandacht te brengen als bijvoorbeeld bij kinderen met autisme en een roadshow aikido workshops op de scholen bij de jeugd. Ik zal met plezier en toewijding deze ambassadeurs rol op mij nemen en inzetten daar waar mogelijk.”