De bond Aikido Nederland is in 2009 opgericht. Het doel van Aikido Nederland is de Aikido sport in Nederland te promoten. Daarbij wil de bond de beoefenaren in de gelegenheid stellen om met de kernkwaliteiten van Aikido in harmonie en evenwicht te komen. Ook heeft de bond als doel vanuit het ‘eenheid in verscheidenheid beginsel’ een verbindend platform te zijn voor al het Aikido en alle Aikidoka’s in Nederland. Een van de programma’s betreft het Actieplan Opleidingen. Dit programma loopt op volle toeren en omvat de Assistent Leraar Martial Arts (niveau 2), de cursus Praktijkbegeleider (niveau 3 en 4) en de Leraar Martial Arts (niveau 3). Dit zijn allemaal rijkserkende opleidingen. Ik ben zeer verheugd over deze professionalisering slag en probeer zeker hierin mee te bewegen.

Afgelopen zaterdag 8 oktober had ik mijn examen Leraar Martial Arts. Locatie was de Waraku dojo te Dordrecht. Vooraf moest ik een lesplan inleveren; en twaalf aikidoka’s vanuit je eigen dojo meenemen om les aan te geven. Op de grote mat beneden mocht ik mijn les geven ten overstaan van drie examinatoren die in de hoek op de mat aan een tafeltje toeschouwer en beoordelaars waren van deze les. Volgens het beoordelingsformulier was één van de eerste punten het ‘motiveren, stimuleren en enthousiasmeren van de aikidoka’s’. Met het meenemen van een voltallige groep eigen leerlingen voelde voor mij de start in ieder geval al uitstekend. Mijn les bestond uit het werken met contactpunten, lijnen en assen. De basis van het werken uit de lijn ‘Tissier’. De stijl van onze federatie: de Dutch Aikikai Foundation.

Veel leerlingen uit Aikido Centrum Woerden zijn de rest van de dag gebleven. Ze hebben ook een bijdrage geleverd aan de lessen van de andere aikido leraren die deze dag examen deden. Daar was ik ook toeschouwer van andere stijlen. Als leraar vind ik het erg prettig om volgens de lijn Tissier les te geven. Het werken met lijnen en assen geeft veel praktische en didactische mogelijkheden voor het duidelijk overdragen van de vechtkunst aikido. Het zijn externe oriëntatie punten die je later in je aikido carriere juist probeert te verinnerlijken. Rond 15:30 kwam Niki Lemmens van de toetsingscommissie op mij aflopen met de verheugende mededeling dat ik geslaagd was voor mijn examen Leraar Martial Arts: een rijkserkend aikido docent (niveau 3). Hartelijk dank aan alle leerlingen van ACW die deze dag voor mij mogelijk hebben gemaakt!