Voordelen

In de aikido praktijk ben je bezig je lichaam en geest op een bijzondere manier met elkaar te laten samenwerken.  Tijdens het beoefenen, kun je aikido als een strategisch rollenspel beschouwen, waarbij je elkaar om de beurt aanvalt en jezelf verdedigt. Hiermee wordt je tijdens het trainen vooral bewust gemaakt van je eigen houding en het effect van jouw manier van reageren op de ander. Omdat je met verschillende mensen (karakters en persoonlijkheden) door en met elkaar werkt, en omdat iedereen weer anders reageert (snel, langzaam; fysiek licht of zwaar) is het een prachtig en leerzaam traject. Je spiegelt elkaar, wat je in staat stelt te groeien. Deze ontwikkeling van het zelf vindt plaats op drie verschillende niveaus: fysiek, mentaal en spiritueel.

Fysiek

Aikido is het leren van de taal van de beweging. Het bewegen naar een nieuw zelfgevoel. Een nieuw contact met je Zelf. Leren via het lichaam. Ons lichaam is namelijk dat wat we zijn en waarmee we voelen en ervaren. De kunst is te leren luisteren naar de feedback ervan: het intern waarnemen van gevoelens en grenzen en deze om te zetten naar bewuste acties. Je kunt oefen-loos praten hoe je zou willen reageren in een bepaalde situatie, maar als je echt met jezelf aan de slag wilt dan moet je de mat op. Daar kun je kijken naar je eigen bewegingen en gedragingen. Experimenten en ervaren hoe je op een andere manier kunt reageren; ook zien wat het effect daarvan is bij de ander. Dat is een somatische manier van leren: oftewel, kennis integreren in je lichaam. Aikdio is autonoom leren bewegen en handelen zonder steun te zoeken bij de ander.

Mentaal

Iedereen heeft in de basis een geconditioneerde manier van reageren onder een bepaalde vorm van druk. Zeg maar, je interne beweging: bij grote druk reageert de één door te sluiten (inkrimpen) en de ander door zich te openen (agressief naar buiten te treden). Het probleem is dat we op zo’n moment niet kunnen omgaan met de hoeveelheid opwinding of energie in ons. Door te oefenen middels de verschillende technieken in aikido is het mogelijk te ervaren hoe we reageren in confrontaties. Het omgaan met een verbale aanval is fysiologisch vergelijkbaar met een fysieke klap of dat je onverwachts vastgepakt wordt. Leren omgaan met deze interne verwarring is handig want dit brengt je uit balans. Aikido gaat over het ontwikkelen van een sterke geest door te werken aan moed, lef en zelfvertrouwen.

Spiritueel

Door het consequent toepassen van de aikido principes in alle technieken, leer je te werken met de situatie in plaats van er door worden gevangen. Je kan weer kiezen, in plaats van te handelen vanuit een mechanische reactie. Het opbouwen van ervaringen, niet alleen verstandelijk, maar ook via een lichamelijke en emotionele beleving. Het trainen waarin bewegen, voelen en denken geïntegreerd zijn in harmonieuze en gracieuze handelingen. Wanneer het voelen ontbreekt, wordt het aikido mechanisch. Door op deze manier in aikido te werken, werken aikidoka’s tevens aan het herstel van het natuurlijk lichaam, waardoor zij hun gratie in het bewegen weer terug krijgen. Het leren zien, voelen en begrijpen van de situatie vanuit het perspectief van de ander, geeft je inzicht en maakt je rijper. Hoe verder je komt in aikido, hoe meer je onbewust leert meegaan met de dingen die op je afkomen in het dagelijkse leven, zonder je eigen centrum of identiteit te verliezen.

Kies bewust voor een nieuwe richting en balans in leven en werk.

Wij halen samen het beste uit jou!

Maak een vrijblijvende afspraak