Over Aikido

Aikido is een moderne en dynamische Japanse krijgskunst die ongeveer in het begin van de 20ste eeuw is ontstaan. De martiale kant van Aikido is met name gebaseerd op een combinatie van het klassieke Aikijutsu en de kunst van het zwaardvechten. Morihei Ueshiba (1883-1969), de grondlegger van aikido, kreeg na een levenslange speurtocht van toewijding aan de krijgskunsten, het inzicht dat het uiteindelijke doel van de vechtkunst nooit kan zijn om anderen uit te schakelen, maar een scheppende kunst moest zijn.

Aikido kent dan ook geen wedstrijden of competities omdat het element ‘rivaliteit’ uit de budovorm is verwijderd. Aikido betekent letterlijk: de weg van de harmonie. Dit komt voort uit de samenstelling van het woord aikido en is als volgt opgebouwd: methode of weg (do) voor de coördinatie of harmonie (ai) van mentale energie of geest (ki).

Door het verbinden van het meest functionele uit diverse vechtkunsten, is er door Morihei Ueshiba een nieuwe revolutionaire vorm van budo gecreëerd. In deze bewegingsvorm zitten vloeiende en praktische entrees, technieken en bewegingen waardoor er geen sprake meer is van het beschadigen van elkaar. Een krijgskunst die het mogelijk maakt je zelf te ontwikkelen door het beoefenen ervan. Aikido, zoals wij deze momenteel beoefenen bij Aikido in Company, is ontstaan in Japan in het jaar 1942.

Aikidoka zijn de nieuwetijdse krijgers

De grondlegger van aikido heeft voorzien dat onze huidige maatschappij behoefte zou hebben aan een nieuw soort krijgers. Aikidoka’s hebben als uitgangspunt dat ze de ander niet willen beschadigen. Daarom heeft O Sensei zorgvuldig het zaadje van geweldloosheid gepland in alle technieken. Daar waar de oude krijger ging voor strijd en overwinning buiten zichzelf, gaat de moderne aikidoka op zoek naar de schaduw in zichzelf. Het gaat in aikido over het bemeesteren van interne en externe conflicten door lichaamswerk.

Kies bewust voor een nieuwe richting en balans in leven en werk.

Wij halen samen het beste uit jou!

Maak een vrijblijvende afspraak