Aikido is een moderne en dynamische Japanse krijgskunst die ongeveer in het begin van de 20ste eeuw is ontstaan. De martiale kant van Aikido is met name gebaseerd op een combinatie van het klassieke Aikijutsu en de kunst van het zwaardvechten. Morihei Ueshiba (1883-1969), de grondlegger van aikido, kreeg na een levenslange speurtocht van toewijding aan de krijgskunsten, het inzicht dat het uiteindelijke doel van de vechtkunst nooit kan zijn om anderen uit te schakelen, maar een scheppende kunst moest zijn.

Aikido kent dan ook geen wedstrijden of competities omdat het element ‘rivaliteit’ uit de budovorm is verwijderd. Aikido betekent letterlijk: de weg van de harmonie. Dit komt voort uit de samenstelling van het woord aikido en is als volgt opgebouwd: methode of weg (do) voor de coördinatie of harmonie (ai) van mentale energie of geest (ki).

Door het verbinden van het meest functionele uit diverse vechtkunsten, is er door Morihei Ueshiba een nieuwe revolutionaire vorm van budo gecreëerd. In deze bewegingsvorm zitten vloeiende en praktische entrees, technieken en bewegingen waardoor er geen sprake meer is van het beschadigen van elkaar. Een krijgskunst die het mogelijk maakt je zelf te ontwikkelen door het beoefenen ervan. Aikido, zoals wij deze momenteel beoefenen bij Aikido in Company, is ontstaan in Japan in het jaar 1942.

Aikidoka zijn de nieuwetijdse krijgers

De grondlegger van aikido heeft voorzien dat onze huidige maatschappij behoefte zou hebben aan een nieuw soort krijgers. Aikidoka’s hebben als uitgangspunt dat ze de ander niet willen beschadigen. Daarom heeft O Sensei zorgvuldig het zaadje van geweldloosheid gepland in alle technieken. Daar waar de oude krijger ging voor strijd en overwinning buiten zichzelf, gaat de moderne aikidoka op zoek naar de schaduw in zichzelf. Het gaat in aikido over het bemeesteren van interne en externe conflicten door lichaamswerk.

Aikido is geboren uit de vraag hoe je jezelf kunt verdedigen bij een tegenstander die groter, sterker en meer ervaren is. Binnen het Aikido zijn de technieken middelen om de aanvaller te controleren of weg te werpen zonder deze geweld aan te doen. Feitelijk is er door de grondlegger een nieuwe revolutionaire vorm van budo gecreëerd. Hierin zitten vloeiende en praktische entrees, technieken en bewegingen waardoor er eigenlijk ook geen sprake meer is van het beschadigen van elkaar. Aikido is leren om ‘onder druk’ te blijven zoeken naar een geweldloze en frictieloze oplossing van een conflict.

Het bijzondere van aikido is dat door het beoefenen van deze bewegingsvorm je tevens innerlijke kracht en energie ontwikkelt. Iets dat in het westen maar bij weinigen bewust ontwikkeld wordt. En dat je daardoor een bron van levensvreugde in jezelf zult gaan ontdekken, die tevens inhoud en richting aan het dagelijkse leven kan geven.

Aikidoka’s trainen een speciale manier van denken, waarbij de geest niet gevangen wordt in een vast denkpatroon, maar constant in beweging blijft en van visie durft te veranderen. Niet statisch, maar dynamisch in termen van energie, activiteiten en cyclische processen. Aikido betekent groei en roept leven en vooruitgang op. De aikidoka streeft naar een intuïtieve vorm van bewustzijn of wijsheid. Hun beweging wordt dus niet van buitenaf opgelegd, maar wordt getraind vanuit een spontane kracht in zichzelf.

In de aikido praktijk ben je bezig je lichaam en geest op een bijzondere manier met elkaar te laten samenwerken.  Tijdens het beoefenen, kun je aikido als een strategisch rollenspel beschouwen, waarbij je elkaar om de beurt aanvalt en jezelf verdedigt. Hiermee wordt je tijdens het trainen vooral bewust gemaakt van je eigen houding en het effect van jouw manier van reageren op de ander. Omdat je met verschillende mensen (karakters en persoonlijkheden) door en met elkaar werkt, en omdat iedereen weer anders reageert (snel, langzaam; fysiek licht of zwaar) is het een prachtig en leerzaam traject. Je spiegelt elkaar, wat je in staat stelt te groeien. Deze ontwikkeling van het zelf vindt plaats op drie verschillende niveaus: fysiek, mentaal en spiritueel.

Fysiek

Aikido is het leren van de taal van de beweging. Het bewegen naar een nieuw zelfgevoel. Een nieuw contact met je Zelf. Leren via het lichaam. Ons lichaam is namelijk dat wat we zijn en waarmee we voelen en ervaren. De kunst is te leren luisteren naar de feedback ervan: het intern waarnemen van gevoelens en grenzen en deze om te zetten naar bewuste acties. Je kunt oefen-loos praten hoe je zou willen reageren in een bepaalde situatie, maar als je echt met jezelf aan de slag wilt dan moet je de mat op. Daar kun je kijken naar je eigen bewegingen en gedragingen. Experimenten en ervaren hoe je op een andere manier kunt reageren; ook zien wat het effect daarvan is bij de ander. Dat is een somatische manier van leren: oftewel, kennis integreren in je lichaam. Aikdio is autonoom leren bewegen en handelen zonder steun te zoeken bij de ander.

Mentaal

Iedereen heeft in de basis een geconditioneerde manier van reageren onder een bepaalde vorm van druk. Zeg maar, je interne beweging: bij grote druk reageert de één door te sluiten (inkrimpen) en de ander door zich te openen (agressief naar buiten te treden). Het probleem is dat we op zo’n moment niet kunnen omgaan met de hoeveelheid opwinding of energie in ons. Door te oefenen middels de verschillende technieken in aikido is het mogelijk te ervaren hoe we reageren in confrontaties. Het omgaan met een verbale aanval is fysiologisch vergelijkbaar met een fysieke klap of dat je onverwachts vastgepakt wordt. Leren omgaan met deze interne verwarring is handig want dit brengt je uit balans. Aikido gaat over het ontwikkelen van een sterke geest door te werken aan moed, lef en zelfvertrouwen.

Spiritueel

Door het consequent toepassen van de aikido principes in alle technieken, leer je te werken met de situatie in plaats van er door worden gevangen. Je kan weer kiezen, in plaats van te handelen vanuit een mechanische reactie. Het opbouwen van ervaringen, niet alleen verstandelijk, maar ook via een lichamelijke en emotionele beleving. Het trainen waarin bewegen, voelen en denken geïntegreerd zijn in harmonieuze en gracieuze handelingen. Wanneer het voelen ontbreekt, wordt het aikido mechanisch. Door op deze manier in aikido te werken, werken aikidoka’s tevens aan het herstel van het natuurlijk lichaam, waardoor zij hun gratie in het bewegen weer terug krijgen. Het leren zien, voelen en begrijpen van de situatie vanuit het perspectief van de ander, geeft je inzicht en maakt je rijper. Hoe verder je komt in aikido, hoe meer je onbewust leert meegaan met de dingen die op je afkomen in het dagelijkse leven, zonder je eigen centrum of identiteit te verliezen.

Aikido is sportief en voor iedereen bereikbaar: ongeacht leeftijd, geslacht of atletisch vermogen. De basis van aikido is gelegen in het opnemen van de beweging van de tegenstander in de eigen beweging. Fysieke kracht speelt daarom geen rol binnen aikido. Bovendien is aikido gebaseerd op natuurlijke vormen en bewegingen waardoor er nagenoeg geen blessures ontstaan tijdens het beoefenen ervan. Daarmee is aikido dus geschikt voor een zeer breed publiek: voor jong en oud, licht en zwaar, en voor zowel mannen als vrouwen.

Het gaat er bij aikido niet om wie de beste is. Er zijn ook geen wedstrijden bij aikido. Het doel van aikido is om mensen bijeen te brengen in vriendschap en harmonie. Dat komt vooral tot uiting in de oefenruimte. Er heerst een prettige werksfeer omdat er geoefend wordt met verschillende mannen en vrouwen in een omgeving waar geen rivaliteit bestaat.

Kies bewust voor een nieuwe richting en balans in leven en werk.

Wij halen samen het beste uit jou!

Maak een vrijblijvende afspraak